Həsənov Pünyamin Vəniş oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Mirzəyev Əhməd Məhəmməd oğlu, Muğanlı kəndi
Ələsgərov Adil Sərdar oğlu, Boyat kəndi
Rüstəmov Bəylər Əliş oğlu, Boyat kəndi