Həsənov Pünyamin Vəniş oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Qasımov Nazim Şükür oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Rəhimova Şəfəq Fazil qızı, Poladlı kəndi
Qasımov Raqub Mejdin oğlu, Arazbar kəndi