Həsənov Pünyamin Vəniş oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Səfərov Atabəy Lətif oğlu, Poladlı kəndi
Qasımov Bəyindik Vəli oğlu, Arazbar kəndi
Çobanzadə Sona Kamran qızı, Poladlı kəndi