Həsənov Pünyamin Vəniş oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Qasımov Raqub Mejdin oğlu, Arazbar kəndi
Əliyev Səfər Aslan oğlu, Sarıcalı kəndi
Quliyev Elçin Saday oğlu, Hındarx qəsəbəsi