Həsənov Rəhman Məmməd oğlu, Rzalar kəndi

Muradov Nahid Yavər oğlu, Qaradağlı kəndi
Həsənov Cəmsid Seryaga oğlu, Zəngişalı kəndi
Məmmədov Məhəmməd Abbasəli oğlu, Zəngişalı kəndi