Həsənov Rəhman Məmməd oğlu, Rzalar kəndi

Məmmədov İntiqam İntizam oğlu, Sarıcalı kəndi
Əhmədov Yaqub Mirzə oğlu, Quzanlı kəndi
Həsənova Xanım Əhəd qızı, Quzanlı kəndi