Həsənov Rəhman Məmməd oğlu, Rzalar kəndi

Hüseynov Xəyyam Ağalar oğlu, Quzanlı kəndi
Həsənov Alı Məhəmmədəli oğlu, Çəmənli kəndi
Kərimov İlqar Kamal oğlu, Qaradağlı kəndi