Həsənov Rəhman Məmməd oğlu, Rzalar kəndi

Məhərrəmov İlqar Elburus oğlu, Quzanlı kəndi
Həsənov Cəmsid Seryaga oğlu, Zəngişalı kəndi
Bağırov Xəlil Mamed oğlu, Quzanlı kəndi