Həsənov Rəhman Məmməd oğlu, Rzalar kəndi

İbadov Ədalət Bəylər oğlu, Çəmənli kəndi
Mikayılov Əbülfət Ənvər oğlu, Mahrızlı kəndi
Allahverdizadə Asiman Bahadur qızı, Quzanlı kəndi