Həsənov Ramiz Həbib oğlu, Xan Qərvənd kəndi

Həsənov Rasim Tofiq oğlu, Yeni yol kəndi
Babayev Pənah Bahadur oğlu, Boluslu kəndi
Həmzəyeva Əminə Yaqub qızı, Boluslu kəndi