Həsənov Təvəkkül Bəşir oğlu, Üçoğlan kəndi

Bağırov Faiq O. Əfətli kəndi
İmanov Hüseyn Qubad oğlu, Qaradağlı kəndi
Həşimov Nizami Qurban oğlu, Baharlı kəndi