Həsənov Təvəkkül Bəşir oğlu, Üçoğlan kəndi

Vəliyev Nüsrət Qüdrət oğlu, Baharlı kəndi
Sabirli Əfruz Elxan qızı, Quzanlı kəndi
Qarayev Xaliq Tanrıverdi oğlu, Zəngişalı kəndi