Həsənov Təvəkkül Bəşir oğlu, Üçoğlan kəndi

Hacıyev Gündüz Cavanşir oğlu, Üçoğlan kəndi
Sarıyev Elməddin Əbülfət oğlu, Ergi kəndi
Ağayev Bəhruz Əli oğlu, Üçoğlan kəndi