Həsənov Təvəkkül Bəşir oğlu, Üçoğlan kəndi

Zeynalov Bəhlul, Qaradağlı kəndi
Həşimov İsmayıl Qurban oğlu, Baharlı kəndi
Süleymanov Kamil Həsənxan oğlu, Zəngişalı kəndi