Həsənov Vəzir Aşod oğlu, Güloğlular kəndi

P. Fəxri İsmayıl, Cəyirli kəndi
Həsənov Vəzir, Güloğlular kəndi
Hüseynov Vüqar, Əliyanlı kəndi