Həsənov Vəzir Aşod oğlu, Güloğlular kəndi

Həsənov Ələsgər Heydər oğlu, Şorəlli kəndi
Gülmalıyev Şəhriyar, Bala Qacar kəndi
Ələsgərov Oruc, Qullar kəndi