Həsənov Vəzir Aşod oğlu, Güloğlular kəndi

Mahmudov Rahib, Əliyanlı kəndi
Quliyev Şahmar Məhi oğlu, Güloğlular kəndi
Hüseynov Malik, Darğalar kəndi