Həsənov Vəzir Aşod oğlu, Güloğlular kəndi

Piriyev Cəmil Əvəz oğlu, Saatlı kəndi
Quliyev Fazil Adil oğlu, Böyük Qacar kəndi
Nağıyeva Xəzəngül Bəhlul qızı, Cəyirli kəndi