Həsənov Vəzir Aşod oğlu, Güloğlular kəndi

Xəlilov Tapdıq, Güloğlular kəndi
Həsənov Bəylər Aşod oğlu, Güloğlular kəndi
Süleymanov Süleyman , Muğanlı kəndi