Həsənov Vəzir Aşod oğlu, Güloğlular kəndi

Həşimov Mülkədar, Gərənə kəndi
Hüseynov Elgün Elman oğlu, Şorəlli kəndi
Məmmədova Sücayət, Əliyanlı kəndi