Həsənov Zülfüqar Həşim oğlu, İmamqulubəyli kəndi

Bagirova Aidə, Əliyanlı kəndi
Həşimov Mülkədar, Gərənə kəndi
Mehdiyev Vaqif Fərəc oğlu, Əyricə kəndi