Həsənov Zülfüqar Həşim oğlu, İmamqulubəyli kəndi

Həsənov Ələsgər Heydər oğlu, Şorəlli kəndi
Əliyev Seymur Heydər oğlu, Nazırlı kəndi
Mehdiyev Vaqif Fərəc oğlu, Əyricə kəndi