Həsənov Zülfüqar Həşim oğlu, İmamqulubəyli kəndi

Məmmədov Nurəddin, Seyid Yusifli kəndi
Mehdiyeva Diləfruz Qədir qızı, Əliyanlı kəndi
Məmmədova Lalə Məhərrəm qızı, Cəyirli kəndi