Həsənov Zülfüqar Həşim oğlu, İmamqulubəyli kəndi

Rüstəmov Bəhruz, Uğurbəyli kəndi
Xəlilov Nadim Tapdıq oğlu, Güloğlular kəndi
Həsənova Elmira, Güloğlular kəndi