Həsənova Elmira, Güloğlular kəndi

Hilalova Təhminə, Əliyanlı kəndi
Bagirova Aidə, Əliyanlı kəndi
Əzimova Qənirə, Gərənə kəndi