Həsənova Elmira, Güloğlular kəndi

Həşimov Mülkədar, Gərənə kəndi
Vəliyev Tural, Qaradəmirçi kəndi
Hüseynov Nürəddin Murtuza oğlu, Əliyanlı kəndi