Həsənova Elmira, Güloğlular kəndi

Ağayev Rəhman, Alaçadırlı kəndi
Hüseynova Günay Arzuman qızı, Əliyanlı kəndi
P. Fəxri İsmayıl, Cəyirli kəndi