Həsənova Elmira, Güloğlular kəndi

Quliyev Fazil Adil oğlu, Böyük Qacar kəndi
Qulamov Binnət Alı oğlu, Çəmənli kəndi
Əliyev Baxdüşün kəndi, Körpüsındıran kəndi