Həsənova Elmira, Güloğlular kəndi

Hüseynov Vüqar, Əliyanlı kəndi
Həsənov Vəzir Aşod oğlu, Güloğlular kəndi
Həsənov Vaqif, Çəmənli kəndi