Həsənova Elmira, Güloğlular kəndi

Qarayev Arzu ,Bala Qacar kəndi
Bayramov İxtiyar İsfəndiyar oğlu, Güloğlular kəndi
Məmmədov Ramin Əbülfət oğlu, Seyid Yusifli kəndi