Həşimov İsmayıl Qurban oğlu, Baharlı kəndi

Əhmədov Saleh Əziz oğlu, İkinci Yüzbaşılı kəndi
Əhmədov Rahib Fazil oğlu, Sarıcalı kəndi
Əliyev Sərdar Yapon oğlu, Yüzbaşıl kəndi