Həşimov İsmayıl Qurban oğlu, Baharlı kəndi

Yusifova Könül Paşa qızı, Quzanlı kəndi
Əliyev Şakir Əbülfət oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Ağayev Bəhruz Əli oğlu, Üçoğlan kəndi