Həşimov İsmayıl Qurban oğlu, Baharlı kəndi

Allahverdiyeva Sevinc İlham qızı, Quzanlı kəndi
Sarıyeva Ağgül İldırım qızı, Çəmənli kəndi
Umudova Gülyanaq Valeh qızı, Quzanlı kəndi