Həşimov İsmayıl Qurban oğlu, Baharlı kəndi

Hüseynov.E, Mərzili kəndi
Əliyev İlqar Əsəd oğlu, Qaradağlı kəndi
Orucov Vüqar Yusif oğlu, Sarıcalı kəndi