Həşimov İsmayıl Qurban oğlu, Baharlı kəndi

Fərzəliyev Natiq Sərxan oğlu, Qaradağlı kəndi
Tağıyeva Fidan qızı, Quzanlı kəndi
Hacıyev Gündüz Cavanşir oğlu, Üçoğlan kəndi