Həşimov Mülkədar, Gərənə kəndi

Məmmədov Ramin Əbülfət oğlu, Seyid Yusifli kəndi
Süleymanov Nürəddin, Alaçadırlı kəndi
Məmmədova Sücayət, Əliyanlı kəndi