Həşimov Mülkədar, Gərənə kəndi

İbrahimova Zənirə, Gərənə kəndi
Xəlilov Nadim Tapdıq oğlu, Güloğlular kəndi
Ağayev Ağa Rəşid oğlu, Soğanverdilər kəndi