Həşimov Mülkədar, Gərənə kəndi

Hüseynov Bəhrəm Rəşid oğlu, Şorəlli kəndi
Bayramov İxtiyar İsfəndiyar oğlu, Güloğlular kəndi
Hüseynova Günay Arzuman qızı, Əliyanlı kəndi