Həşimov Mülkədar, Gərənə kəndi

Soltanov Camal Çərkəz oğlu, Güloğlular kəndi
Əliyev Seyid, Kələntərli kəndi
Əliyev Mahir İsa oğlu, Bala Qacar kəndi