Həşimov Mülkədar, Gərənə kəndi

Cavadova Əntiqə Cavad qızı, Qazıqurdalı kəndi
Həsənov Ələsgər Heydər oğlu, Şorəlli kəndi
Hüseynova Səadət, Əliyanlı kəndi