Həşimov Mülkədar, Gərənə kəndi

Əliyev Ceyhun, Nazırlı kəndi
Bağırov Elşən, Şirvanlı kəndi
Quliyev Fazil Adil oğlu, Böyük Qacar kəndi