Həşimov Nizami Qurban oğlu, Baharlı kəndi

Əhmədov Saleh Əziz oğlu, İkinci Yüzbaşılı kəndi
Əsədov Mirhaciz Həsən oğlu, Üçoğlan kəndi
Əliyev Mayıl Əziz oğlu, Orta Qışlaq kəndi