Həşimov Nizami Qurban oğlu, Baharlı kəndi

Gərayeva Fəridə Ədil qızı, Zəngişalı kəndi
Xosrovzadə Vüqar Sərhad oğlu, Quzanlı kəndi
Kərimov Yasir Kamal oğlu, Qaradağlı kəndi