Həşimov Nizami Qurban oğlu, Baharlı kəndi

Səmədov Nizami Şükür oğlu, Üçoğlan kəndi
Rüstəmov Nizam Məhəmməd oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Məhərəmov Kamil Rafiq oğlu, Xındırıstan kəndi