Həşimov Nizami Qurban oğlu, Baharlı kəndi

Səfərov Ceyhun Elburus oğlu, Çəmənli kəndi
Bayramova Sevda Binnət qızı, Üçoğlan kəndi
Əliyev Vidadi Şahmalı oğlu, Əfətli kəndi