Həşimov Nizami Qurban oğlu, Baharlı kəndi

Əliyev Mayıl Əziz oğlu, Orta Qışlaq kəndi
Sarıyeva Ağgül İldırım qızı, Çəmənli kəndi
Sarıyev Mahir Yelmar oğlu,