Həşimov Nizami Qurban oğlu, Baharlı kəndi

Səfərov Ağalar İsa oğlu, Üçoğlan kəndi
Allahverdizadə Asiman Bahadur qızı, Quzanlı kəndi
Allahverdiyev Bəbiş Qədir oğlu, Zəngişalı kəndi