Həşimov Nizami Qurban oğlu, Baharlı kəndi

Ağayev Nicat Bəşir oğlu, Əhmədağalı kəndi
Səfərov Vüqar Səməd oğlu, Çəmənli kəndi
İsmayılov Əhməd İsmayıl oğlu, Çəmənli kəndi