Həşimov Rasim, Cicimli kəndi

Hüseynov Malik, Darğalar kəndi
Həsənov Vəzir, Güloğlular kəndi
Cavadova Əntiqə Cavad qızı, Qazıqurdalı kəndi