Həşimov Rasim, Cicimli kəndi

Əliyev Baxdüşün kəndi, Körpüsındıran kəndi
Həsənov Vəzir, Güloğlular kəndi
P. Fəxri İsmayıl, Cəyirli kəndi