Həşimov Rasim, Cicimli kəndi

Məmmədova Günel, Əliyanlı kəndi
Hüseynova Mehriban, Şorəlli kəndi
Hüseynov Elgün Elman oğlu, Şorəlli kəndi