Həşimov Rasim, Cicimli kəndi

Hilalova Təhminə, Əliyanlı kəndi
Bagirova Aidə, Əliyanlı kəndi
Nağıyeva Xəzəngül Bəhlul qızı, Cəyirli kəndi