Həşimov Rasim, Cicimli kəndi

Piriyev Cəmil Əvəz oğlu, Saatlı kəndi
Həsənov Şiraz Salman oğlu, Lək kəndi
Əzizova Qələm Qurban qızı, Əliyanlı kəndi