Həşimov Rasim, Cicimli kəndi

Məmmədova Günel, Əliyanlı kəndi
Mahmudova Zəminə, Gərənə kəndi
Vəliyev Tural, Qaradəmirçi kəndi