H. Arzu Qurban oğlu, Cəyirli kəndi

Hüseynova Lətifə Oruc qızı, Əliyanlı kəndi
Həşimov Mülkədar, Gərənə kəndi
Piriyev Cəmil Əvəz oğlu, Saatlı kəndi