H. Arzu Qurban oğlu, Cəyirli kəndi

Hilalova Təhminə, Əliyanlı kəndi
Qulamov Binnət Alı oğlu, Çəmənli kəndi
Həsənov Bəylər Aşod oğlu, Güloğlular kəndi