H. Arzu Qurban oğlu, Cəyirli kəndi

Hüseynov Çingiz Murtuza oğlu, Əliyanlı kəndi
Hüseynova Günay Arzuman qızı, Əliyanlı kəndi
Mehdiyev Vaqif Fərəc oğlu, Əyricə kəndi