H. Arzu Qurban oğlu, Cəyirli kəndi

Məmmədova Lalə Məhərrəm qızı, Cəyirli kəndi
İbrahimova Zənirə, Gərənə kəndi
İsmayılov Araz Eyvaz oğlu, Əliyanlı kəndi