H. Arzu Qurban oğlu, Cəyirli kəndi

Baxşəliyev Ramiz, Qullar kəndi
Həsənov Şiraz Salman oğlu, Lək kəndi
Hüseynova Sərfinaz İsmayıl qızı, Şorəlli kəndi