H. Arzu Qurban oğlu, Cəyirli kəndi

Məmmədov Ramin Əbülfət oğlu, Seyid Yusifli kəndi
Hüseynova Mehriban, Şorəlli kəndi
Qasımov Vahid Zahid oğlu, Şorəlli kəndi