Hacıyev Fikrət Əsgər oğlu, Çəmənli kəndi

Hacıyev Nəsir Tapdıq oğlu, Çəmənli kəndi
Hüseynov.E, Mərzili kəndi
Əhmədov Bayram Əziz oğlu, İkinci Yüzbaşılı kəndi