Hacıyev Fikrət Əsgər oğlu, Çəmənli kəndi

Məmmədov Sabir İdris oğlu, İmamqulubəyli kəndi
Qasımov Fariz Ələm oğlu, Qaradağlı kəndi
Sarıyev Elməddin Əbülfət oğlu, Ergi kəndi