Hacıyev Fikrət Əsgər oğlu, Çəmənli kəndi

Abbasov Vidadi İmamverdi oğlu, Mahrızlı kəndi
Şükürov Bəhram Musa oğlu, Zəngişalı kəndi
Məmmədov Təyyar Əli oğlu, Sarıcalı kəndi