Hacıyev Fikrət Əsgər oğlu, Çəmənli kəndi

Rüstəmov Nizam Məhəmməd oğlu, Yüzbaşılı kəndi
X. Xaliq Fazil oğlu
Şahverdiyev Elman Göyüş oğlu, Çəmənli kəndi