Hacıyev Nəsir Tapdıq oğlu, Çəmənli kəndi

Qarayev Zahid Mirzə oğıu, Sarıcalı kəndi
Yusifova Könül Paşa qızı, Quzanlı kəndi
Təhmazova Nərmin Amil qızı, Quzanlı kəndi