Hacıyev Nəsir Tapdıq oğlu, Çəmənli kəndi

Sarıyev Mahir Yelmar oğlu,
Məmmədova Nərgiz Elman qızı, Quzanlı kəndi
Sadıqov Akif Allahverdi oğlu, Zəngişalı kəndi