Hacıyev Nəsir Tapdıq oğlu, Çəmənli kəndi

Məmmədov Niyazi Nizami oğlu, Quzanlı kəndi
Məmmədova Lətifə Hacı qızı, Quzanlı kəndi
Əhmədov Bayram Əziz oğlu, İkinci Yüzbaşılı kəndi