Hacıyev Nəsir Tapdıq oğlu, Çəmənli kəndi

Hacıyev Natiq Namiq oğlu, Ergi kəndi
Hüseynov Samir Əmrah oğlu, Mirəşelli kəndi
Muradov Nahid Yavər oğlu, Qaradağlı kəndi