Hacıyev Nəsir Tapdıq oğlu, Çəmənli kəndi

Məmmədov Elmir Xaspolad oğlu, Zəngişalı kəndi
Məmmədov Sabir İdris oğlu, İmamqulubəyli kəndi
Əliyev Zakir Ənvər oğlu, Orta Qışlaq kəndi