Hacıyev Nəsir Tapdıq oğlu, Çəmənli kəndi

Umudova Gülyanaq Valeh qızı, Quzanlı kəndi
Sadıqov Siyavuş İldırım oğlu, Orta Qışlaq kəndi
Əliyev Tahir Soltan oğlu, Zəngişalı kəndi