Hacıyev Nəsir Tapdıq oğlu, Çəmənli kəndi

Əliyev Tahir Soltan oğlu, Zəngişalı kəndi
Cəfərov Nazim Rasim oğlu, çoğlan kəndi
Sarıyev Yelmar Qaraş oğlu, Ergi kəndi