Hacıyev Namiq Allahverdi oğlu, Ergi kəndi

Təhmazova Nərmin Amil qızı, Quzanlı kəndi
Qarayev Zahid Mirzə oğıu, Sarıcalı kəndi
Rüstəmov Fəxrəddin Mehdi oğlu, Baharlı kəndi