Hacıyev Natiq Namiq oğlu, Ergi kəndi

Sarıyev Ayaz Tahir oğlu, Çəmənli kəndi
Məhərrəmov İlqar Elburus oğlu, Quzanlı kəndi
Təhmazova Nərmin Amil qızı, Quzanlı kəndi