Hacıyev Natiq Namiq oğlu, Ergi kəndi

Həsənova Xanım Əhəd qızı, Quzanlı kəndi
Rüstəmov Nizam Məhəmməd oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Əliyev Elmir, Ergi kəndi