Hacıyev Natiq Namiq oğlu, Ergi kəndi

Mehdizadə Üzeyir Mehdi oğlu, Qaradağlı kəndi
Səfərov Ceyhun Elburus oğlu, Çəmənli kəndi
Məmmədov Məhəmməd Abbasəli oğlu, Zəngişalı kəndi