Hacıyev Novruz Cabir oğlu, Quzanlı kəndi

Əliyev Şakir Əbülfət oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Məhərəmov Kamil Rafiq oğlu, Xındırıstan kəndi
Muradov Nahid Yavər oğlu, Qaradağlı kəndi