Hacıyev Novruz Cabir oğlu, Quzanlı kəndi

Ağayev Bəhruz Əli oğlu, Üçoğlan kəndi
Quliyev Allahverdi Qara oğlu, Orta Qışlaq kəndi
Məmmədov Məhəmməd Abbasəli oğlu, Zəngişalı kəndi