Hacıyev Teyub Sevindik oğlu, Ergi kəndi

Hacıyev Natiq Namiq oğlu, Ergi kəndi
Hüseynova Türkanə Ali qızı, Quzanlı kəndi
Səfərov Rəfail Yusif oğlu, Üçoğlan kəndi