Hacıyev Teyub Sevindik oğlu, Ergi kəndi

Alıxanov Heydər Qənimət oğlu, Zəngişalı kəndi
Əliyev Vidadi Şahmalı oğlu, Əfətli kəndi
Quliyev Allahverdi Qara oğlu, Orta Qışlaq kəndi