Hacıyev Teyub Sevindik oğlu, Ergi kəndi

Əliyev Boxşeyiş Fərrux oğlu, Kolqışlaq kəndi
Məmmədov Elmir Xaspolad oğlu, Zəngişalı kəndi
Kərimov İlqar Kamal oğlu, Qaradağlı kəndi