Hacıyev Teyub Sevindik oğlu, Ergi kəndi

Rüstəmov Nizam Məhəmməd oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Əliyev Zakir Ənvər oğlu, Orta Qışlaq kəndi
Zeynalov Nizami Allahverdi oğlu, Zəngişalı kəndi