Hacıyeva Xatirə Baxşeyiş qızı, Quzanlı kəndi

Əliyev Eyvaz Həbib oğlu, Zəngişalı kəndi
Hacıyev Natiq Namiq oğlu, Ergi kəndi
Quliyev Murad Bəylər oğlu, Sarıcalı kəndi