Hacıyeva Xatirə Baxşeyiş qızı, Quzanlı kəndi

Əliyev Vidadi Şahmalı oğlu, Əfətli kəndi
Gözəlov Hafiz Vaqif oğlu, Üçoğlan kəndi
Əliyev Tahir Soltan oğlu, Zəngişalı kəndi