Hacıyeva Xatirə Baxşeyiş qızı, Quzanlı kəndi

Quliyev Zabil Yusif oğlu, Zəngişalı kəndi
Rüstəmov Nizam Məhəmməd oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Gərayeva Fəridə Ədil qızı, Zəngişalı kəndi