Hacıyeva Xatirə Baxşeyiş qızı, Quzanlı kəndi

Sarıyev Əlizamin Telman oğlu, Çəmənli kəndi
Əliyev Vidadi Şahmalı oğlu, Əfətli kəndi
Allahverdiyeva Sevinc İlham qızı, Quzanlı kəndi