Hacıyeva Xatirə Baxşeyiş qızı, Quzanlı kəndi

Abdullayeva Nabat Elman qızı, Quzanlı kəndi
Kərimov Yasir Kamal oğlu, Qaradağlı kəndi
Səlimov Elnur Namiq oğlu, Quzanlı kəndi