Hacıyeva Xatirə Baxşeyiş qızı, Quzanlı kəndi

Gərayeva Fəridə Ədil qızı, Zəngişalı kəndi
Fərzəliyev Natiq Sərxan oğlu, Qaradağlı kəndi
İbadov Ədalət Bəylər oğlu, Çəmənli kəndi