Hilalova Təhminə, Əliyanlı kəndi

Hüseynova Mehriban, Şorəlli kəndi
Mehdiyev Firdovsi Aydın oğlu, Muğanlı kəndi
İsazadə Səbuhi, Qaratəpə kəndi