Hilalova Təhminə, Əliyanlı kəndi

Ələsgərov Oruc Mahir oğlu, Qullar kəndi
Həsənov Mehman, Cəyirli kəndi
İsmayılov Eyvaz Bəhrəm oğlu, Əliyanlı kəndi