Hilalova Təhminə, Əliyanlı kəndi

Hüseynov Nürəddin Murtuza oğlu, Əliyanlı kəndi
İsmayılova Qumru, Əliyanlı kəndi
Həsənov Ağalar, Güloğlular kəndi