Hilalova Təhminə, Əliyanlı kəndi

Məmmədova Lalə Məhərrəm qızı, Cəyirli kəndi
Abbasov Eldəniz, Gərənə kəndi
Mahmudov Rahib, Əliyanlı kəndi