Hilalova Təhminə, Əliyanlı kəndi

Mahmudov Rahib, Əliyanlı kəndi
Hüseynova Günay Arzuman qızı, Əliyanlı kəndi
İsmayılov Araz, Əliyanlı kəndi