Hilalova Təhminə, Əliyanlı kəndi

Mahmudova Zəminə, Gərənə kəndi
Qarayev Oqtay, Şirvanlı kəndi
Əliyev Seymur Heydər oğlu, Nazırlı kəndi