Hilalova Təhminə, Əliyanlı kəndi

Süleymanov Nürəddin, Alaçadırlı kəndi
Mamedova Məlahət Şirin qızı, Cəyirli kəndi
Hüseynova Sərfinaz İsmayıl qızı, Şorəlli kəndi