Hümbətova Rəfiqə Nürəddin qızı, Poladlı kəndi

İbrahimov Rasim Cavid oğlu, Poladlı kəndi
Misirova Gülşən Mübariz qızı, Poladlı kəndi
Ağayev Xaliq Ənvər oğlu, Boyat kəndi