Hümbətova Rəfiqə Nürəddin qızı, Poladlı kəndi

İsmayılov Alim Məhəmməd oğlu, Arazbar kəndi
Əliyeva Gülxanım Nayil qızı, Poladlı kəndi
Eyvazov Şamil Hasil oğlu, Poladlı kəndi