Hümbətova Rəfiqə Nürəddin qızı, Poladlı kəndi

Rüstəmov Zəfər Qəzənfər oğlu, Boyat kəndi
Rəhimov Hafiz Akif oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Namazov Arzu Saday oğlu, Hındarx qəsəbəsi