Hümbətova Rəfiqə Nürəddin qızı, Poladlı kəndi

Əliyev Orxan Nayil oğlu, Poladlı kəndi
Quliyev Elçin Saday oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Şükürov Fərahim İbrahim oğlu, Arazbar kəndi