Hümbətova Rəfiqə Nürəddin qızı, Poladlı kəndi

İsgəndərov Natiq Rəhim oğlu, Boyat kəndi
Qasımov Məhəmmədəli Fəzəil oğlu, Poladlı kəndi
Səfərov Elşən Üzeyir oğlu, Poladlı kəndi