Hümbətova Rəfiqə Nürəddin qızı, Poladlı kəndi

Xankişiyeva Xanım Aslan qızı, Boyat kəndi
Qarayev Kərəm Yelmar oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Seyfullazadə Elçin Hüseyn oğlu, Poladlı kəndi