Hüseynov Aftandil Rəşid oğlu, Şorəlli kəndi

H. Arzu Qurban oğlu, Cəyirli kəndi
Ağayev Rəhman, Alaçadırlı kəndi
Hüseynov Vüqar, Əliyanlı kəndi