Hüseynov Akif, Əfətli kəndi

Zeynalov Nizami Allahverdi oğlu, Zəngişalı kəndi
Fərzəliyev Natiq Sərxan oğlu, Qaradağlı kəndi
Sarıyev Hidayət Musa oğlu, Çəmənli kəndi