Hüseynov Akif, Əfətli kəndi

Qəhrəmanov Əfəndi Barat oğlu, Qaradağlı kəndi
Əhmədov Bayram Əziz oğlu, İkinci Yüzbaşılı kəndi
Sarıyev Ayaz Tahir oğlu, Çəmənli kəndi