Hüseynov Akif, Əfətli kəndi

Mehdizadə Üzeyir Mehdi oğlu, Qaradağlı kəndi
Həşimov İsmayıl Qurban oğlu, Baharlı kəndi
Məmmədov Elmir Xaspolad oğlu, Zəngişalı kəndi