Hüseynov Allahverdi Ələmdar oğlu, Əskipara kəndi

Sadıgov Səhhət Sabir oğlu, Əskipara kəndi
Orucova Şövkət Firidun qızı, Əskipara kəndi
Mirişov Həsən Nəcəf oğlu, Qaradağlı kəndi