Hüseynov.E, Mərzili kəndi

Əliyev Tahir Soltan oğlu, Zəngişalı kəndi
Mehdizadə Üzeyir Mehdi oğlu, Qaradağlı kəndi
Şahverdiyev Elman Göyüş oğlu, Çəmənli kəndi