Hüseynov Elgün Elman oğlu, Şorəlli kəndi

Hüseynov Bəhrəm Rəşid oğlu, Şorəlli kəndi
Hüseynova Lətifə Oruc qızı, Əliyanlı kəndi
Baxşəliyev Ramiz, Qullar kəndi