Hüseynov Elmir Elman oğlu, Şorəlli kəndi

Ələsgərov Oruc, Qullar kəndi
Qarayev Oqtay, Şirvanlı kəndi
Baxşəliyev Ramiz, Qullar kəndi