Hüseynov Malik, Darğalar kəndi

Məmmədova Sücayət, Əliyanlı kəndi
Əliyev Baxdüşün kəndi, Körpüsındıran kəndi
Hilalova Təhminə, Əliyanlı kəndi