Hüseynov Nürəddin Murtuza oğlu, Əliyanlı kəndi

Məmmədova Sücayət, Əliyanlı kəndi
Mahmudov Rahib, Əliyanlı kəndi
Qulamov Binnət Alı oğlu, Çəmənli kəndi