Hüseynov Nürəddin Murtuza oğlu, Əliyanlı kəndi

Qulamov Binnət Alı oğlu, Çəmənli kəndi
Həsənov Şiraz Salman oğlu, Lək kəndi
Təhməzov Əvəz Təhməz oğlu, Qaradəmirçi kəndi