Hüseynov Samir Əmrah oğlu, Mirəşelli kəndi

Sarıyev Hidayət Musa oğlu, Çəmənli kəndi
Kərimov İlqar Kamal oğlu, Qaradağlı kəndi
Quliyev Fəqan Əliş oğlu, Çəmənli kəndi