Hüseynov Samir Əmrah oğlu, Mirəşelli kəndi

Zeynalov Bəhlul, Qaradağlı kəndi
Hacıyev Teyub Sevindik oğlu, Ergi kəndi
Alıxanov Mehdi Həsən oğlu, Zəngişalı kəndi