Hüseynov Samir Əmrah oğlu, Mirəşelli kəndi

Şahverdiyev Elman Göyüş oğlu, Çəmənli kəndi
Bağırov Xəlil Mamed oğlu, Quzanlı kəndi
Əliyev Ramil Sabir oğlu, Yüzbaşılı kəndi