Hüseynov Sulduz Əlamdar oğlu, Əskipara kəndi

Sadıgov Səhhət Sabir oğlu, Əskipara kəndi
Bədəlov Sədrəddin Zeynalabdın oğlu, Əskipara kəndi
Mirişov Həsən Nəcəf oğlu, Qaradağlı kəndi