Hüseynov Zulfu Fətum, Hındarx qəsəbəsi

İbişov Əkbər Qəni oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Balayev Əmir Şəmil oğlu, Poladlı kəndi
Süleymanov Raquf Rasul oğlu, Hındarx qəsəbəsi