Hüseynova Aynur, Şorəlli kəndi

Məmmədova Günel, Əliyanlı kəndi
Ələsgərov Oruc Mahir oğlu, Qullar kəndi
Hilalova Təhminə, Əliyanlı kəndi