Hüseynova Aynur, Şorəlli kəndi

Həsənov Vəzir Aşod oğlu, Güloğlular kəndi
Məmmədov Seymur Firdovsi oğlu, Darğalar kəndi
Qarayev Arzu ,Bala Qacar kəndi