Hüseynova Aynur, Şorəlli kəndi

Baxşəliyeva Nüşabə, Əliyanlı kəndi
Məmmədova Sücayət, Əliyanlı kəndi
Mirsalahov Qurban Ramazan oğlu, Saatlı kəndi