Hüseynova Kəmalə Həsən qızı, Balakürd kəndi

Quliyev Mobil Firudin oğlu, Balakürd kəndi
Süleymanov Zülfüqar Hüseyn oğlu, Boluslu kəndi
Cəfərov Əlövsət Cəmil oğlu, Nərimanlı kəndi