Hüseynova Məhbubə İsa qızı, Boyat kəndi

Muradov Elyas, Hındarx qəsəbəsi
Nəcəfov Elxin Mayıl oğlu, Qaraxanlı kəndi
İbrahimov Rasim Cavid oğlu, Poladlı kəndi