Hüseynova Məhbubə İsa qızı, Boyat kəndi

Qasımov Ədalət Babaxan oğlu, Arazbar kəndi
Qasımov Nazim Sarı oğlu, Arazbar kəndi
Əlizadə Həmid Məhbub oğlu Sarıcalı kəndi