Hüseynova Məhbubə İsa qızı, Boyat kəndi

Rüstəmov Ragif Alməmməd oğlu, Boyat kəndi
Süleymanov Raquf Rasul oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Eyvazov Şəmsi Fəqan oğlu, Poladlı kəndi