Hüseynova Məhbubə İsa qızı, Boyat kəndi

İsmayılov Alim Məhəmməd oğlu, Arazbar kəndi
Quliyeva Həqiqət Balaca qızı, Qaraxanlı kəndi
Daşdəmirov Səfa Pirəli oğlu, Boyat kəndi