Hüseynova Mehriban, Şorəlli kəndi

Qarayev Oqtay, Şirvanlı kəndi
Rüstəmov Bəhruz, Uğurbəyli kəndi
Əzizova Qələm Qurban qızı, Əliyanlı kəndi