Hüseynova Səadət, Əliyanlı kəndi

Soltanov Camal Çərkəz oğlu, Güloğlular kəndi
Məmmədova Günel, Əliyanlı kəndi
Hüseynova Sərfinaz İsmayıl qızı, Şorəlli kəndi