Hüseynova Səadət, Əliyanlı kəndi

İsmayılov Eyvaz Bəhrəm oğlu, Əliyanlı kəndi
Quliyev Fazil Adil oğlu, Böyük Qacar kəndi
Piriyev Cəmil Əvəz oğlu, Saatlı kəndi