Hüseynova Şəlalə Zakir, Quzanlı kəndi

Quliyev Novruz Safqulu oğlu, Zəngişalı kəndi
Səlimov Elnur Namiq oğlu, Quzanlı kəndi
Abbasov Abbas İldırım oğlu, Yüzbaşılı kəndi