Hüseynova Sərfinaz İsmayıl qızı, Şorəlli kəndi

Mehdiyev Vaqif Fərəc oğlu, Əyricə kəndi
Qulamov Binnət Alı oğlu, Çəmənli kəndi
Xəlilov Tapdıq, Güloğlular kəndi