Hüseynova Sərfinaz İsmayıl qızı, Şorəlli kəndi

Mahmudova Zəminə, Gərənə kəndi
Mahmudov Rahib, Əliyanlı kəndi
Məmmədova Lalə Məhərrəm qızı, Cəyirli kəndi