Hüseynova Sərfinaz İsmayıl qızı, Şorəlli kəndi

İsmayılov Araz, Əliyanlı kəndi
Həşimov Mülkədar, Gərənə kəndi
Mehdiyev Firdovsi Aydın oğlu, Muğanlı kəndi