Hüseynova Sərfinaz İsmayıl qızı, Şorəlli kəndi

M. Nailə Əli qızı, Cəyirli kəndi
Bağırov Elşən, Şirvanlı kəndi
İsazadə Səbuhi, Qaratəpə kəndi