Hüseynova Sərfinaz İsmayıl qızı, Şorəlli kəndi

Mahmudova Zəminə, Gərənə kəndi
Əliyev Mahir İsa oğlu, Bala Qacar kəndi
Hüseynov Malik, Darğalar kəndi