Hüseynova Təranə Həsən qızı, Yeni yol kəndi

Əhmədova Rəna Əkbər qızı Nərimanlı kəndi
Məmmədov Şahəddin Firəddin oğlu, Yeni yol kəndi
Aslanov Xəlil Sarı oğlu, Yeni yol kəndi