Hüseynova Türkanə Ali qızı, Quzanlı kəndi

Səmədov Səməd Yunis oğlu, Orta Qışlaq kəndi
Səfərov Ceyhun Elburus oğlu, Çəmənli kəndi
Fərzəliyev Natiq Sərxan oğlu, Qaradağlı kəndi