Hüseynova Türkanə Ali qızı, Quzanlı kəndi

Tağıyeva Fidan qızı, Quzanlı kəndi
Məmmədov Amil Alı oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Səlimov Elnur Namiq oğlu, Quzanlı kəndi