Hüseynova Türkanə Ali qızı, Quzanlı kəndi

Bayramova Sevda Binnət qızı, Üçoğlan kəndi
Əliyeva Təranə Əfrasiyab qızı, Quzanlı kəndi
Həsənov Cəmsid Seryaga oğlu, Zəngişalı kəndi