Hüseynova Türkanə Ali qızı, Quzanlı kəndi

Baxşəliyev Ramil Vəli oğlu, Baharlı kəndi
Həsənov Təvəkkül Bəşir oğlu, Üçoğlan kəndi
Səfərov Ceyhun Elburus oğlu, Çəmənli kəndi