Hüseynova Türkanə Ali qızı, Quzanlı kəndi

Əliyev Ramil Sabir oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Qarayev Zahid Mirzə oğıu, Sarıcalı kəndi
Rüstəmov Vəkil Nizam oğlu, Baharlı kəndi