Hüseynova Türkanə Ali qızı, Quzanlı kəndi

Sarıyev Əbülfət Yelmar oğlu
Abdullazade Laləzar Faiq qızı, Quzanlı kəndi
Əhmədov Yaqub Mirzə oğlu, Quzanlı kəndi