Hüseynova Yenigül Məhəmməd qızı, Poladlı kəndi

Xankişiyeva Xanım Aslan qızı, Boyat kəndi
İsgəndərov Rövşən Zalış oğlu, Taynaq kəndi
Dadaşova Ləman Niyazi qızı, Poladlı kəndi