Hüseynova Yenigül Məhəmməd qızı, Poladlı kəndi

Baxşaliyev Eldəniz Səlim oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Hüseynov Məhərrəm Rövşən oğlu, Poladlı kəndi
Hümbətova Rəfiqə Nürəddin qızı, Poladlı kəndi