Hüseynova Yenigül Məhəmməd qızı, Poladlı kəndi

Eyvazov Şəmsi Fəqan oğlu, Poladlı kəndi
Aslanov Nizami Əvəz oğlu, Boyat kəndi
Daşdəmirov Ziyafət, Yuxarı Qiyaməddinlı kəndi