Hüseynova Yenigül Məhəmməd qızı, Poladlı kəndi

Süleymanov Təşgilat Nəriman oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Hüseynov Atonoğlan Xonllor, Hındarx qəsəbəsi
Cəfərova Çinarə Elşən qızı, Poladlı kəndi