Hüseynova Yenigül Məhəmməd qızı, Poladlı kəndi

İsgəndərov Sahib Zeynalabdin oğlu, Taynaq kəndi
Quliyev Elçin Saday oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Əliyeva Aygün Mobil qızı, Poladlı kəndi