Hüseynzadə Şəhriyar Etibar oğlu, Poladlı kəndi

Eyvasova Bəsdi Fədayi qızı, Poladlı kəndi
Qasımov Mahmud Fərayim oğlu, Poladlı kəndi
Salahov Araz Əvəz oğlu, Hındarx qəsəbəsi