Hüseynzadə Şəhriyar Etibar oğlu, Poladlı kəndi

Əliyeva Gülxanım Nayil qızı, Poladlı kəndi
Ağayev Sahib Şirin oğlu, Boyat kəndi
İsmayılov Alim Məhəmməd oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı kəndi,