Hüseynzadə Şəhriyar Etibar oğlu, Poladlı kəndi

Allahverdiyev Radil Adıgözəl oğlu, Hındarx qəsəbəsi
İbrahimov Ruslan Fəxrəddin oğlu, Poladlı kəndi
Qasımov Kamil Xosrov oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı kəndi