İbadov Ədalət Bəylər oğlu, Çəmənli kəndi

Fərzəliyev Natiq Sərxan oğlu, Qaradağlı kəndi
Məmmədova Nərgiz Elman qızı, Quzanlı kəndi
Həsənova Xanım Əhəd qızı, Quzanlı kəndi