İbadov Ədalət Bəylər oğlu, Çəmənli kəndi

Ağamirov Mirağa Seyid Məhəmməd oğlu, Zəngişalı kəndi
Quliyev Zabil Yusif oğlu, Zəngişalı kəndi
Məhərəmov Kamil Rafiq oğlu, Xındırıstan kəndi