İbadov Ədalət Bəylər oğlu, Çəmənli kəndi

Əhmədov Saleh Əziz oğlu, İkinci Yüzbaşılı kəndi
Məmmədov Allahverdi Çərkəz oğlu, Çəmənli kəndi
Hacıyev Nəsir Tapdıq oğlu, Çəmənli kəndi