İbadov Ədalət Bəylər oğlu, Çəmənli kəndi

Qəhrəmanov Əfəndi Barat oğlu, Qaradağlı kəndi
Səfərov Həsrət Kazım oğlu, Üçoğlan kəndi
Hüseynov Akif, Əfətli kəndi