İbadov Ədalət Bəylər oğlu, Çəmənli kəndi

Allahverdizadə Asiman Bahadur qızı, Quzanlı kəndi
Əhmədov Fazil Ərşad oğlu, Sarıcalı kəndi
Məmmədov Rahim İlqar oğlu, Quzanlı kəndi