İbişov Əkbər Qəni oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Qasımov Kamil Xosrov, Yuxarı Qiyaməddinlı
Qasımov Akif İsbəndiyar oğlu, Arazbar kəndi
İsmayılov Alim Məhəmməd oğlu, Arazbar kəndi