İbişov Əkbər Qəni oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Səfərov Elşən Üzeyir oğlu, Poladlı kəndi
Qarayev Aydın Yelşar oğlu, Hındarx qəsəbəsi
İsgəndərov Rövşən Zalış oğlu, Taynaq kəndi