İbişov Əkbər Qəni oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Şirinova Zenfira Yaqub qızı, Boyat kəndi
Əsədov Silyan Teyçudog oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Hümbətova Rəfiqə Nürəddin qızı, Poladlı kəndi