İbişov Əkbər Qəni oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Rüstəmova Zəhra Nürəddin qızı, Poladlı kəndi
Qasımov Nazim Sarı oğlu, Arazbar kəndi
Hümbətova Rəfiqə Nürəddin qızı, Poladlı kəndi