İbişov Əkbər Qəni oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Nağıyev Rəman İlyas oğlu, İmamqulubəyli kəndi
Quliyev Xəlil Temur oğlu, Boyat kəndi
Ağayev Xaliq Ənvər oğlu, Boyat kəndi