İbişov Əkbər Qəni oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Əliyev Kazım Cəmil oğlu, Poladlı kəndi
Sadıqov Vüqar Əmiraslan oğlu, Poladlı kəndi
Mustafayev Tacir Seymur oğlu, Poladlı kəndi