İbişov Əkbər Qəni oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Əhmədli Aytən Yaşasın qızı,Poladlı kəndi
Məmmədov Nihad Aqil oğlu, Poladlı kəndi
Qasımov Ədalət Babaxan oğlu, Arazbar kəndi