İbrahimov Ruslan Fəxrəddin oğlu, Poladlı kəndi

Rüstəmov Elxan Ələkbər oğlu, Hındarx qəsəbəsi
İsmayılov Tariyel Surxay oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Qasımov Kamil Xosrov, Yuxarı Qiyaməddinlı