İbrahimov Ruslan Fəxrəddin oğlu, Poladlı kəndi

Qasımov Raqub Mejdin oğlu, Arazbar kəndi
Baxşanıyev Aydın İsa oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Eyvazov Sərxan Ədalət oğlu, Poladlı kəndi