İbrahimov Ruslan Fəxrəddin oğlu, Poladlı kəndi

Səfərova Ruziyə Rövşən qızı, Poladlı kəndi
Rüstəmov Zəfər Qəzənfər oğlu, Boyat kəndi
Rüstəmova Zəhra Nürəddin qızı, Poladlı kəndi