İbrahimov Ruslan Fəxrəddin oğlu, Poladlı kəndi

Baxşəliyev Soltan Bəkili oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı
Hüseynova Cəmilə İrizvan qızı, Poladlı
Rüstəmova Zəhra Nürəddin qızı, Poladlı kəndi