İbrahimova Zənirə, Gərənə kəndi

Əliyev Seyid, Kələntərli kəndi
Məmmədova Pəri, Seyid Yusifli kəndi
M. Nailə Əli qızı, Cəyirli kəndi