İbrahimova Zənirə, Gərənə kəndi

Mehdiyev Firdovsi Aydın oğlu, Muğanlı kəndi
Əzizova Qələm Qurban qızı, Əliyanlı kəndi
Bagirova Aidə, Əliyanlı kəndi