İbrahimova Zənirə, Gərənə kəndi

Həsənov Zülfüqar Həşim oğlu, İmamqulubəyli kəndi
Baxşəliyev Ramiz, Qullar kəndi
Məmmədov Seymur Firdovsi oğlu, Darğalar kəndi