İbrahimova Zənirə, Gərənə kəndi

Mamedova Məlahət Şirin qızı, Cəyirli kəndi
Mahmudov Rahib, Əliyanlı kəndi
Həsənov Ağalar, Güloğlular kəndi