İbrahimova Zənirə, Gərənə kəndi

Bagirova Aidə, Əliyanlı kəndi
Həşimov Rasim, Cicimli kəndi
Vəliyev Tural, Qaradəmirçi kəndi