İlyasov Pərviz Arif oğlu, Qaradağlı kəndi

Hüseynov Allahverdi Ələmdar oğlu, Əskipara kəndi
Qasımov Ziyəddin Azay oğlu, Bayandur kəndi
Orucova Şövkət Firidun qızı, Əskipara kəndi