İlyasov Pərviz Arif oğlu, Qaradağlı kəndi

İsmayılov Elman Fezi oğlu, Əskipara kəndi
Əhmədova Ərşad Yadigar oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Əhmədov Yadigar Heydər oğlu, Bala Kəngərli kəndi