İlyasov Pərviz Arif oğlu, Qaradağlı kəndi

Mirişov Həsən Nəcəf oğlu, Qaradağlı kəndi
Göyüşova Dilguşə Cabbar qızı, Əskipara kəndi
Tağıyev Firudin Hilal oğlu, Əskipara kəndi