İmanov Hüseyn Qubad oğlu, Qaradağlı kəndi

Mikayılov Əbülfət Ənvər oğlu, Mahrızlı kəndi
Həsənov Rəhman Məmməd oğlu, Rzalar kəndi
Təhmazova Nərmin Amil qızı, Quzanlı kəndi