İmanov Hüseyn Qubad oğlu, Qaradağlı kəndi

Şükürov Bəhram Musa oğlu, Zəngişalı kəndi
Əliyev Tahir Soltan oğlu, Zəngişalı kəndi
Sadıqov Akif Allahverdi oğlu, Zəngişalı kəndi