İsgəndərov Müşfiq Şahmar oğlu, Bala Kəngərli kəndi

Məmmədova Gülən Həsənalı qızı, Bala Kəngərli kəndi
Orucova Şövkət Firidun qızı, Əskipara kəndi
Sadıgov Vüqar Bəhmən oğlu, Əskipara kəndi