İsgəndərov Müşfiq Şahmar oğlu, Bala Kəngərli kəndi

Orucov Neymət Musa oğlu, Qaradağlı kəndi
Quliyev Ehtiram Məhərrəm oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Əhmədova Ərşad Yadigar oğlu, Bala Kəngərli kəndi