İsgəndərov Müşfiq Şahmar oğlu, Bala Kəngərli kəndi

Sadıgov Səhhət Sabir oğlu, Əskipara kəndi
Baxşaliyev Bayram Bəylər oğlu, Əskipara kəndi
İlyasov Pərviz Arif oğlu, Qaradağlı kəndi